Juridisch professional Innovatie Rechtstaat bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Den Haag

Juridisch professional Innovatie Rechtstaat bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Den Haag

De directie Innovatie, Kennis en Strategie faciliteert, adviseert en begeleidt JenV'ers om innovatieve oplossingen te vinden voor de uiteenlopende maatschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan cybercrime, immigratie, ondermijning, kindermishandeling en toegang tot het recht. Als juridisch professional Innovatie Rechtstaat en Recht ga jij jouw kennis en ervaring inzetten bij vraagstukken rond het functioneren van het recht en de democratische rechtsstaat. Jij onderzoekt de mogelijkheden om in te spelen op ontwikkelingen middels inzet van technologie en stelt daarbij fundamentele vragen over ons rechtsstelsel.