Juridisch medewerker Vergunningen bij de Gemeente Soest

Juridisch medewerker Vergunningen bij de Gemeente Soest

Je bent regievoerder over het proces van vergunningsaanvragen op grond van de Wabo. Je verstrekt hier informatie over, zowel mondeling als schriftelijk en adviseert het gemeentebestuur. Je bent in dit proces verantwoordelijk voor de juridische beoordeling van vergunningaanvragen. Je handelt zelfstandig bezwaren af en licht besluiten toe voor de bezwaarschriftencommissie en de bestuursrechter.