Jurist grondzaken en vastgoed bij de Gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee

Jurist grondzaken en vastgoed bij de Gemeente Schouwen-Duiveland te Zierikzee

Een afwisselende functie waarin je de juridische ondersteuning verzorgt van de cluster ontwikkelingsbedrijf. Je ondersteunt je collega’s bij de aanpak van complexe juridische vraagstukken op het gebied van privaatrecht. In ruimtelijke ontwikkelingen ondersteun je projectleiders bij onderhandelingen met private partners en stel je intentie-, exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten op. Verder adviseer je over grondzaken en vastgoed en geef je mede vorm aan het gemeentelijk beleid op dit terrein.