Plaatsvervangend Griffier en Raadsadviseur bij de Gemeente Barendrecht

Plaatsvervangend Griffier en Raadsadviseur bij de Gemeente Barendrecht

Bij de gemeente Barendrecht is er een belangrijke rol voor jou weggelegd als plaatsvervangend griffier. Je wordt mede verantwoordelijk voor een goed verloop van de bijeenkomsten en werkzaamheden van de gemeenteraad. Je impact is groot; samen gaan we ervoor dat het openbaar bestuur van onze gemeente optimaal verloopt. Je sterk juridische kennis biedt hierbij een toegevoegde waarde voor de Griffie.