Senior Jurist Bestuursrecht bij de Provincie Zeeland te Middelburg

Senior Jurist Bestuursrecht bij de Provincie Zeeland te Middelburg

Hybride werken als overheidsjurist aan zee, in het mooie, groene en open Zeeland. Een belangrijke taak in je werkpakket is de advisering over het juridische instrumentarium om tot een versnelde uitvoering te komen van provinciale opgaven, onder andere op de thema’s natuur en water. Deze opgaven worden met een Specifieke Uitkering van het Rijk of andere rijksbijdragen gerealiseerd. Dat betekent: het opstellen en wijzigen van subsidieregelingen, verordeningen, overeenkomsten en convenanten en het adviseren over de uitvoering hiervan. Daarbij ben je ook verantwoordelijk voor eventuele staatssteunaspecten.