Jurist handhaving bij DCMR te Schiedam

Jurist handhaving bij DCMR te Schiedam

De Rijnmondregio is een van de dichtstbevolkte en bedrijvigste regio’s van Nederland. De inspecteurs, opsporingsambtenaren en juristen van DCMR signaleren ongewenste en gevaarlijke situaties en hebben een belangrijke taak bij het zorgen voor een veilige leefomgeving en duurzaam milieu. Als jurist handhaving voorzie je het management en de inspecteurs van advies over de toepassing van de milieuwet- en regelgeving. Je stelt bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen op en vertegenwoordigt gemeenten en provincies bij bezwaar- en beroepsprocedures.