Jurist Omgevingsrecht (milieu) bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te Den Bosch

Jurist Omgevingsrecht (milieu) bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te Den Bosch

Wij dragen bij aan een schone en veilige leefomgeving en daar zijn we trots op! Dagelijks geef jij leiding aan en adviseer je over (complexe) juridische trajecten in het kader van de Awb, Wabo, Wet milieubeheer, Wet natuurbescherming - en in de toekomst de Omgevingswet. De lopende en komende ODBN-dossiers inzake Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) milieu hebben jouw juridische aandacht. Denk hierbij aan provinciale en gemeen­telijke VTH-dossiers over bijvoorbeeld veehouderijen en industriële inrichtingen.