Handhavingsjurist bij de Gemeente Nieuwegein

Handhavingsjurist bij de Gemeente Nieuwegein

Als handhavingsjurist ga je aan de slag met juridische handhavingszaken en -procedures op een breed en complex terrein (alle regelgeving waar het domein Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL) een taak heeft) en met betrekking tot politiek/bestuurlijk gevoelige kwesties. Het accent ligt op de advisering op veelal tactisch niveau.