Jurist Bezwaar en Beroep bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Jurist Bezwaar en Beroep bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Jij gaat aan de slag bij de afdeling Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep. Wij richten ons op concernbrede adviestaken en de behandeling van juridische procedures. Dat doen we op gebieden als algemeen bestuursrecht, privaatrecht en Europees recht. Denk aan zaken op het gebied van mijnbouw, gaswinning, windparken, hoogspanningsverbindingen en openbaarheid van bestuur.