Jurist bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Jurist bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag

Je juridische kennis inzetten binnen actuele, betekenisvolle thema’s die onze hele maatschappij raken? Bijvoorbeeld binnen de transities op het gebied van klimaat, natuur en stikstof, circulaire landbouw en digitalisering? Het kan als jurist bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Je werkt binnen de directie Wetgeving en Juridische Zaken, die is verdeeld in zes afdelingen. Vijf daarvan hebben ruimte voor nieuw juridisch talent.