Jurist Woonurgenties bij Holland Rijnland te Leiden

Jurist Woonurgenties bij Holland Rijnland te Leiden

Holland Rijnland is een samenwerkingsorganisatie van en voor dertien gemeenten die gelegen zijn tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Als jurist woonurgenties speel jij een rol bij de besluitvorming rondom aanvragen voor woonurgentie. Je toetst de aanvragen aan relevante wet- en regelgeving. Belangrijk hierbij is de regionale huisvestingsverordening. Soms vraag je een medisch advies aan of vraag je aanvullende stukken op. Soms is gelijk duidelijk of de aanvraag moet worden toegekend of niet. Vaak is sprake van een grijs gebied, waarbij maatwerk nodig is in de beoordeling en advisering.