Jurist bezwaar en beroep bij de Ministeries van LNV en EZK te Den Haag

Jurist bezwaar en beroep bij de Ministeries van LNV en EZK te Den Haag

Als jurist bezwaar en beroep wacht er een mooie uitdaging op jou bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken behandel je de meest interessante bezwaar- en beroepszaken. Het in hoge mate zelfstandig behandelen van een bezwaarzaak, vanaf de hoorzitting tot en met het schrijven van beslissingen, en daarover schakelen met beleidscollega’s: daar zet jij je bij ons voor in. Dit doe je met een scherp oog voor de belangen van alle betrokkenen.