Wetgevingsjurist bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Wetgevingsjurist bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Je wordt belast met het ontwerpen van complexe wet- en regelgeving. Je verricht daarvoor juridisch onderzoek, bestudeert en analyseert Nederlandse en Rijks wet- en regelgeving, BES regelgeving, verdragen en zo nodig jurisprudentie. Je levert vanuit wetstechnische, juridische en of bestuurlijke invalshoek een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en adviseert de organisatie en het bestuurscollege dien aangaande. Je treedt op als adviseur van de bestuurders bij de behandeling van ontwerp regelgeving in de eilandsraad, licht standpunten toe en bewaakt de consistentie tussen diverse onderwerpen.