Adviseur bestuurlijk juridische zaken bij de Gemeente Krimpenerwaard

Adviseur bestuurlijk juridische zaken bij de Gemeente Krimpenerwaard

Je adviseert over een breed scala aan juridische aangelegenheden. De juridische vraagstukken zijn grotendeels bestuursrechtelijk, maar kunnen ook privaatrechtelijk van aard zijn. Je kunt hierbij denken aan gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden, verordeningen, subsidies, advisering in het sociaal domein of het beoordelen van een intentie- of bestuursovereenkomst. Je neemt deel aan gemeentelijke projecten vanuit een juridische invalshoek. Daarnaast kan het voorkomen dat je fungeert als secretaris van de commissie bezwaarschriften (Sociale en Algemene kamer).