Jurist Bestuursrecht bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden te Den Haag

Jurist Bestuursrecht bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden te Den Haag

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een commissie die is belast met het toetsen van de rechtmatigheid van een gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Er komt een nieuwe wet die de AIVD en MIVD ruimere bevoegdheden zou moeten geven. Met deze nieuwe wet wordt ook beroep ge´ntroduceerd tegen de beslissingen van de TIB. Wij zoeken een jurist, die o.a. een sleutelrol vervult in het (door)ontwikkelen en vastleggen van juridische toetsingskaders en het voorbereiden en voeren van een beroepsprocedure.