Jurist ICT en Recht bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden te Den Haag

Jurist ICT en Recht bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden te Den Haag

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een commissie die is belast met het toetsen van de rechtmatigheid van een gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de AIVD of MIVD. Er komt een nieuwe wet die de AIVD en MIVD ruimere bevoegdheden zou moeten geven. Met deze nieuwe wet wordt ook beroep ge´ntroduceerd tegen de beslissingen van de TIB. De voorwaarden waaraan bijvoorbeeld hackoperaties of andere technische middelen van de veiligheidsdiensten moeten voldoen, dienen volledig en duidelijk te worden beschreven. Dit om een goede weging van de voorgenomen inzet door de TIB mogelijk te maken. Wij zoeken een Jurist ICT en Recht die een sleutelrol vervult om de vertaling van techniek naar het juridische te kunnen maken.