Beleidsjurist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag

Beleidsjurist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag

Ruim 500.000 studenten stonden het afgelopen jaar ingeschreven bij een mbo-instelling. Jij wordt binnen het ministerie een juridisch aanspreekpunt voor een aantal onderwerpen op het terrein van het beroepsonderwijs. Op termijn wordt je hier een expert in. Veel onderwerpen hebben naast een onderwijsinhoudelijke kant ook een financiŽle component. Onderwijsinstellingen moeten immers gefaciliteerd worden om taken uit te kunnen voeren en zij ontvangen hiervoor bekostiging of een subsidie. Er kunnen ook raakvlakken zijn met de Awb, de AVG en het mededingingsrecht. Wij beloven je dat je je niet snel gaat vervelen!