Contractmanager bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Contractmanager bij Rijkswaterstaat te Arnhem

Wie door Nederland rijdt en om zich heen kijkt, ziet ontelbare wegen, vaarwegen, tunnels en viaducten. Voor het variabel onderhoud aan het hoofdwegennet worden momenteel innovatieve contracten voorbereid, die meer aansluiten op de behoefte vanuit het asset management en waarbij aannemers vroegtijdiger worden betrokken in het scopingsproces. Als contractmanager lever je een bijdrage aan de voorbereiding en beheersing van deze contracten binnen de regio Oost-Nederland.