Jurist Energie bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Jurist Energie bij de Autoriteit Consument & Markt te Den Haag

Als jurist binnen onze directie draag je bij aan het goed laten functioneren van markten. Samen met je collega’s zie je er op toe dat wet- en regelgeving goed wordt nageleefd. Je krijgt veel verschillende en vaak lastige dilemma’s op je bureau. Bij omvangrijke dossiers zoek je juridische vraagstukken, met collega’s, tot op de bodem uit en maak je gedegen risicoanalyses. Je geeft adviezen, schrijft besluiten, behandelt handhavingsverzoeken en bent betrokken bij bezwaar- en beroepsprocedures.