Vergunningverlener APV, Bijzondere Wetten, Alcoholwet bij de Gemeente Coevorden

Vergunningverlener APV, Bijzondere Wetten, Alcoholwet bij de Gemeente Coevorden

Het cluster veiligheid binnen onze gemeente bestaat uit 3 vergunningverleners, 3 adviseurs openbare orde en veiligheid en buitengewoon opsporingsambtenaren, aangevuld met administratieve ondersteuning. Als vergunningverlener behandel je aanvragen voor vergunningen en geef je advies vanuit de APV, Bijzondere Wetten en de Alcoholwet. De verlening van evenementenvergunningen, alcoholwetvergunningen en exploitatievergunningen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Ook ben je met je collega’s een direct aanspreekpunt voor de burgemeester.