Adviseur Vergunningverlening bij Rijkswaterstaat te Leeuwarden

Adviseur Vergunningverlening bij Rijkswaterstaat te Leeuwarden

Wil je in nauwe samenwerking met je collega’s een bijdrage leveren aan het veilig gebruik van onze netwerken: wegen en vaarwegen, de Waddenzee en Eems Dollard en waterkeringen? Wil je in het mooie werkgebied van Noord-Nederland aanvragen voor activiteiten op onze netwerken behandelen vanuit een juridische context en kaders? Dan zoeken we jou als adviseur vergunningverlening!