Juridisch adviseur (handhaving) bij de Gemeente Papendrecht

Juridisch adviseur (handhaving) bij de Gemeente Papendrecht

Als juridisch adviseur (handhaving) ligt jouw uitdaging op het adviseren bij het nemen van handhavingsbesluiten op het terrein van de WABO, APV en bijzondere wetten en stel je deze besluiten op. Je adviseert over de aanpak van de bestuursrechtelijke handhaving waarbij de nadruk ligt op de WABO. Je maakt naar aanleiding van de controleverslagen en de processen verbaal de bestuursrechtelijke besluiten op, zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang.