Regelbeheerder bij de Gemeente Emmen

Regelbeheerder bij de Gemeente Emmen

Op enig moment treedt de Omgevingswet in werking en ontstaat er één centraal digitaal loket voor informatie over ‘de omgeving’ en het doen van vergunningaanvragen. Dit nieuwe loket wordt mogelijk gemaakt met behulp van het ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’ (DSO). Als Regelbeheerder coördineert u het proces van totstandkoming, onderhoud en publicatie van toepasbare regels. U zet wet- en regelgeving bijvoorbeeld om in begrijpelijke vragenbomen op het DSO. U werkt daarbij nauw samen met juristen, planologen, vergunningverleners, beheerders van de openbare ruimte en team ICT.