Inhouse Advocaat Civiel recht bij de Gemeente Leiden

Inhouse Advocaat Civiel recht bij de Gemeente Leiden

Als inhouse advocaat geef jij strategisch advies over uiteenlopende civielrechtelijke vraagstukken. Dat doe je gevraagd én ongevraagd. Daarnaast voer jij civiele procedures. Ook zet jij je in om geschillen waar mogelijk in goed onderling overleg op te lossen. Door vroegtijdige betrokkenheid bij een dossier en met begrip voor ieders belang. Met oog voor een goede (werk)sfeer lever je een zichtbare bijdrage aan onze professionele juridische praktijk en aan het verder verbeteren van de juridische kwaliteit.