Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten bij de Gemeente Stichtse Vecht te Maarssen

Als vergunningverlener APV en bijzondere wetten heb je zowel contact met de aanvragers van vergunningen als met collega’s en andere externe partijen. Samen met jouw team en collega’s binnen Stichtse Vecht werk je vlot en zorgvuldig toe naar het nemen van beslissingen op aanvragen. Je bent je altijd bewust van het feit dat sommige aanvragen gevoelig liggen en afstemming vragen met de portefeuillehouder; de burgemeester.