Juridisch Adviseur bij de Gemeente Velsen

Juridisch Adviseur bij de Gemeente Velsen

Ons team Juridische Zaken is onder meer belast met het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, de juridische kwaliteitszorg en de algemene juridische advisering aan bestuur en organisatie. Jij behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt de gemeente in (hoger) beroep. Het betreft vooral zaken op het gebied van het omgevingsrecht en aanverwante rechtsgebieden, zoals de APV. Jouw werk is afwisselend en de diversiteit aan onderwerpen is groot.