Medewerker Bezwaar & Beroep bij het UWV te Arnhem

Medewerker Bezwaar & Beroep bij het UWV te Arnhem

Jij analyseert en beoordeelt als regiehouder uitspraken van rechtbanken en beslist over het instellen van hoger beroep of berusten. Je behandelt hoger beroepszaken in het kader van de sociale verzekeringswetten en de Awb met als doel een rechtmatige oplossing van het geschil en een betere dienstverlening van UWV. Daarnaast ben je betrokken bij het Juridisch Kennis Centrum door o.a. collega’s te adviseren bij complexe juridische vraagstukken en zorg te dragen voor kennisdeling.