Senior adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Zwijndrecht

Senior adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Zwijndrecht

Als senior adviseur Openbare Orde en Veiligheid, aandachtsgebied Zorg en Veiligheid ben je actief op het snijvlak van zorg en veiligheid. Dat kan van alles zijn, zoals de aanpak van multi-probleemgezinnen, prostitutie, mensenhandel, bijdragen aan tegengaan ondermijnende criminaliteit, problematische jeugdgroepen, radicalisering, polarisatie, online criminaliteit en terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving.