Adviseur Juridische Zaken bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle

Adviseur Juridische Zaken bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle

Wij zorgen voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit in ons werkgebied, dat zich uitstrekt van Assen tot Deventer. In deze functie adviseer je over (complexe) publiekrechtelijke vraagstukken. Denk daarbij aan verzoeken om nadeelcompensatie, vertegenwoordiging van het waterschap tijdens zittingen van de bezwarencommissie, de rechtbank of de Raad van State en behandeling van informatieverzoeken in het kader van de Woo. Ook vraagstukken op het gebied van vergunningen, de Natuurbeschermingswet en energie & duurzaamheid behoren tot je takenpakket.