Jurist Privaatrecht / Aanbestedingsrecht bij de Gemeente Zoetermeer

Jurist Privaatrecht / Aanbestedingsrecht bij de Gemeente Zoetermeer

Zorg jij ervoor dat zowel het college van burgemeester en wethouders als beleidsadviseurs en andere collega's van goed juridisch advies voorzien worden? Jij deinst er niet voor terug om een duidelijk standpunt in te nemen. Je adviseert de organisatie voornamelijk op het gebied van privaatrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. Maar het kan ook zomaar zijn dat je bij andere kwesties betrokken wordt, waaronder publiek-privaatrechtelijke samenwerkingen, bestuurlijke besluitvorming of Woo-adviezen.