Privacy Jurist Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Amsterdam

Privacy Jurist Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Amsterdam

In de functie van privacy jurist adviseer je op het gebied van privacy binnen de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Je werkt in een ingewikkeld domein waarin de vraag naar het verstrekken van persoonsgegevens tussen veiligheidspartners, zorgpartners en andere overheidspartijen een essentiële rol speelt. Samen met deze partners zetten we ons in voor de openbare orde, het tegengaan van (georganiseerde) criminaliteit en reageren we adequaat op actuele crisissituaties.