Woo-jurist bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Woo-jurist bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Als Woo-jurist word jij verantwoordelijk voor de volledige behandeling van verzoeken tot openbaarmaking van gemeentelijke informatie. Je beoordeelt alle binnenkomende verzoeken en formuleert primaire besluiten. Daarnaast controleer je de anonimisering. Je stelt verweerschriften in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures op en je vertegenwoordigt het college bij de bezwarencommissie en de rechtbank. Je participeert in de Woo-projectgroep die zich bezighoudt met de actieve openbaarmakingsplicht en levert een bijdrage aan digitaliseringsprojectgroepen die raakvlakken hebben met de Woo.