Stafjurist Bezwaar en Beroep bij het UWV te Almere/ Den Haag / Leiden / Utrecht

Stafjurist Bezwaar en Beroep bij het UWV te Almere/ Den Haag / Leiden / Utrecht

Binnen UWV is het directoraat Bezwaar en Beroep het onderdeel waar cliënten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing. In zes districten werken circa 1.300 medewerkers. Als Stafjurist initieer en organiseer jij het kwaliteitsoverleg in jouw district. Je bent (mede) verantwoordelijk voor kwaliteitsrapportages en interne audits. Je hebt een belangrijke rol in borging van de vakontwikkeling van de juridisch medewerkers. Je vormt de inhoudelijke verbinding naar de centrale (staf)organisatie en neemt deel in het landelijke stafjuristenoverleg.