Juridisch Adviseur Omgevingsrecht bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Ben jij thuis in het omgevingsrecht, de ruimtelijke ordening en het bestuursrecht? Je gaat je bezighouden met de Waterschapsverordening en je schrijft mee aan beleidsregels en relevante regelgeving. Iedere werkdag is anders. Zo adviseer je vandaag over vergunnings- en handhavingsvraagstukken en ben je morgen verwerend jurist in een bezwaar- of beroepsprocedure. De werkzaamheden zijn breed, dus je kunt in deze functie met alle aspecten van waterstaatswetgeving te maken krijgen.