Juridisch Adviseur Huisvesting bij de Gemeente Middelburg

Juridisch Adviseur Huisvesting bij de Gemeente Middelburg

Jouw taken: het behandelen van vergunningaanvragen op grond van de Huisvestingsverordening, het opstellen van juridische besluiten en nota’s en het opvoeren van handhavingsprocessen op basis van de Awb, Gemeentewet, Huisvestingswet, Huisvestingsverordening, Leegstandswet, Wet goed verhuurderschap en Omgevingswet. Samen met de andere juristen binnen de afdeling ben jij het eerste aanspreekpunt bij onderwerpen over afstemming van interne werkprocessen en over afstemming met externe partners. Je stelt werkinstructies op ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden binnen de afdeling en je vertegenwoordigt de gemeente in externe overlegstructuren.