Raadsgriffier bij de Gemeente Oostzaan

Raadsgriffier bij de Gemeente Oostzaan

Je ondersteunt de gemeenteraad en de raadscommissies in het kader van de vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende taken. Als eerste adviseur adviseer je de gemeenteraad en raadscommissies; je staat ze met raad en daad bij. Je ontwikkelt en bewaakt complexe en bestuurlijke procedures, passend binnen de instructie voor de griffier. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor individuele raadsleden en fracties. Als raadsgriffier ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van de griffie.