Voorzitter commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Venray

Voorzitter commissie bezwaarschriften bij de Gemeente Venray

Ben jij onze nieuwe voorzitter van de Commissie bezwaarschriften die regie houdt en kennis heeft van procedurele voorschriften bij de behandeling van een bezwaarschrift? Tot je taken behoort onder meer het helder krijgen van de feiten en de inhoudelijke en procedurele context van besluiten op diverse rechtsgebieden, van omgevingsrecht tot sociaal domein (Wmo en jeugd). Tevens verhelder je standpunten en argumenten van de belanghebbende(n) en de verweerder.