Medewerker toezicht en handhaving zorgfraude bij de Gemeente Nieuwegein

Medewerker toezicht en handhaving zorgfraude bij de Gemeente Nieuwegein

Je gaat zorgen voor het terugdringen van oneigenlijk beroep op en misbruik van publieke gelden. Je ziet toe op en controleert of er sprake is van correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving. De toezichthouder houdt zich primair bezig met het voorkomen en signaleren van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet. Samen met de kwartiermaker/ambtelijk opdrachtnemer zorgfraude en de twee sociaal rechercheurs spar je over de diverse aspecten van het werk.