Jurist aanbestedingen bij het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk

Jurist aanbestedingen bij het Waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk

Als jurist aanbestedingen is het je belangrijkste verantwoordelijkheid om onze (Europese) aanbestedingstrajecten vanuit juridisch opzicht in goede banen te leiden. Hierin werk je nauw samen met onze afdeling Inkoop of andere afdelingen. Het waterschap is namelijk continue bezig met projecten in het kader van beheer, onderhoud of aanleg van onder andere dijken, zuiveringsinstallaties, sluizen en bruggen in een groot en gevarieerd werkgebied. Dit zijn uiteenlopende en unieke projecten die veel maatwerk vergen.