Casusonderzoekers bij de Eerste Kamer te Den Haag

Casusonderzoekers bij de Eerste Kamer te Den Haag

De Eerste Kamer heeft de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (POC) ingesteld. Het onderzoek van de POC zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie. Voor deze commissie zoekt de Eerste Kamer casusonderzoekers die met de onderzoekscoördinator een multidisciplinair team vormen, waarin bij voorkeur empirisch geschoolde juristen maar ook rechtssociologen en bestuurskundigen met een juridische inslag een plek kunnen vinden.