Fiscaal Jurist bij UWV te Amsterdam

Fiscaal Jurist bij UWV te Amsterdam

UWV is één van de grootste organisaties van Nederland en verzorgt werknemersverzekeringen, zoals o.a. geregeld in de Ziektewet en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Je levert vanuit jouw fiscale expertise een bijdrage, zowel op operationeel als op beleidsmatig niveau. Samen met collega’s van het expertisecentrum behandel je vraagstukken op het gebied van de loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting, waarbij je je voornamelijk focust op loonbelasting vraagstukken met betrekking tot het eigen personeel van UWV en binnen multidisciplinaire teams samenwerkt. Tevens bied je ondersteuning bij belastingcontroles en voer je (periodiek) overleg met de belastingdienst en de externe adviseurs.