Juridisch Adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Almelo

Juridisch Adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Almelo

Als juridisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid adviseer je de burgemeester, ontwikkel je beleid en voer je het beleid samen met collega’s uit. Je kent de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester en bent in staat juridisch advies te geven over ingewikkelde en urgente juridische vraagstukken. Je bent gesprekspartner rondom complexe thema’s voor interne en externe collega’s.