Juridisch adviseur privaat- en publiekrecht bij de Gemeente Voorschoten

Juridisch adviseur privaat- en publiekrecht bij de Gemeente Voorschoten

De functie van juridisch adviseur privaat- en publiekrecht kenmerkt zich door de diversiteit aan rechtsgebieden, waarbij de nadruk ligt op het privaatrecht. Je adviseert onder meer over juridische vraagstukken op het gebied van aansprakelijkstellingen, nadeelcompensatie, verzekeringszaken en contracten. Je behandelt verzoeken tot nadeelcompensatie en ontwikkelt hierover beleid. Tevens beheer je de verzekeringsportefeuille van de gemeente en onderhoud je hiertoe contacten met de verzekeringsmaatschappijen.