Juridisch planologisch adviseur bij de Gemeente Baarn

Juridisch planologisch adviseur bij de Gemeente Baarn

Verschuiving van juridisering naar een oplossingsgerichte werkwijze is bij ons het uitgangspunt. Juist daarom maak je deel uit van het team waar de ruimtelijke ontwikkelingen in Baarn mogelijk worden gemaakt. Wij geloven in een integrale aanpak vanuit verschillende disciplines. Implementatie van de Omgevingswet en het voorbereiden van een omgevingsvisie en omgevingsplan zijn belangrijke onderwerpen de komende jaren.