Planologisch juridisch medewerker bij de Gemeente Barneveld

Planologisch juridisch medewerker bij de Gemeente Barneveld

Je gaat, in een team van 15 planologen, ruimtelijke plannen opstellen en procedureel begeleiden. Denk hierbij aan bestemmingsplannen (en te zijner tijd: het omgevingsplan) en afwijkingsprocedures, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Je behandelt vooronderzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan. Tevens lever je een bijdrage aan het ontwikkelen en invoeren van (planologisch juridisch) beleid en de implementatie van de Omgevingswet.