Vastgoedjurist bij de Gemeente Oss

Vastgoedjurist bij de Gemeente Oss

De juristen van het Vastgoedbedrijf van de gemeente zorgen voor advisering en uitwerking rond het proces van ontwikkeling van vastgoed. Als vastgoedjurist ben je verantwoordelijk voor contractering voor publiek-private samenwerking, grondexploitatie, realisatie en gronduitgifte (waaronder anterieure, samenwerkings- en realisatieovereenkomsten), begeleiding van gerechtelijke procedures en advisering over wet- en regelgeving, waaronder de Wro, de Omgevingswet, het aanbestedingsrecht en staatssteunregels, ondernemingsrecht en fiscaliteiten.