Medewerker bezwaar en beroep bij de Gemeente Leiden

Medewerker bezwaar en beroep bij de Gemeente Leiden

Samen met de andere juridische medewerkers richt jij je op de afhandeling van bezwaren, (hoger) beroepen en voorlopige voorzieningen in het sociaal domein. Het betreft het werkterrein van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugd, schuldhulpverlening, Bbz en TOZO. Je analyseert de bezwaren en besluiten, toetst deze aan wet- en regelgeving, stelt verweerschriften op en neemt als vertegenwoordiger van de gemeente deel aan hoorzittingen en zittingen van de regionale bezwarencommissie. Ook ga je naar zittingen van de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.