Juridisch adviseur Openbare Orde & Veiligheid bij de Gemeente Delft

Juridisch adviseur Openbare Orde & Veiligheid bij de Gemeente Delft

Drank- en horecavergunningen, terrassen, terrasboten, geweldsincidenten in de horeca, coronaregelgeving, APV-gerelateerde zaken. Is er advies nodig over het afgeven van vergunning of de handhaving ervan, dan weten de burgemeester en onze opdrachtgevers de expert zo te vinden: jij. Bij het advies uitbrengen houd je altijd een aantal belangrijke zaken in je achterhoofd, namelijk landelijke regelgeving, Delftse beleidsdocumenten, handhavingsscenario’s, jurisprudentie over het wel of niet verlenen van een vergunning en mogelijk te nemen sanctiemaatregelen.