Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier bij de Gemeente Papendrecht

Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier bij de Gemeente Papendrecht

Je adviseert samen met de griffier de raad, zijn voorzitter en leden over de positie van de gemeentelijke bestuursorganen in de veranderende samenleving. Je zorgt ervoor dat de raad goed geïnformeerd en geadviseerd de politieke besluitvorming vorm kan geven. En dat is nog niet alles, want je gaat ook aan de slag met het geven van inhoudelijke en procesmatige adviezen aan raadsleden. Denk hierbij aan de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en het ondersteunen van de commissie ruimtelijk domein, omgevingswet en de rekenkamer.