Woo-co÷rdinator bij de Gemeente Voorschoten

Woo-coördinator bij de Gemeente Voorschoten

Onlangs is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wob en heeft als doel bij te dragen aan een transparante overheid. Deze wet heeft grote gevolgen voor decentrale overheden. Als Woo-coördinator ben jij de spin in het web voor de gemeente op het gebied van de uitvoering van deze wet. Zo draag jij bij aan een groter vertrouwen van de burger in de overheid. Hierbij is van belang dat je je bewust bent van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je werkt.